{MinifyCSS}

Lataa CSS-tiedostoja sivulle pakattuna, ja mahdollisuuksien mukaan suoraan välimuistista

Kuvaus

Tagin käyttäminen parantaa teeman suorituskykyä, varsinkin jos käytössä on useita CSS-tyylitiedostoja.

Katso myös {MinifyJS}-tagi, jonka avulla voit lisätä sivulle pakattuja Javascript-tiedostoja.

Syntaksi

{MinifyCSS(
  files: string,
  mode: string
)}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Näkyvyys helper-attribuutissa:

Teeman tyylitiedostojen lataaminen pakattuina

{MinifyCSS(
  files: 'css/master.css | css/base.css |css/forms.css',
  mode: 'development'
)}  

Teeman ollessa vielä kehitysvaiheessa {MinifyCSS}-tagin mode-attribuutilla pidetään arvoa development, jolloin tyylitiedostoja ei ladata välimuistista, vaan suoraan palvelimelta jokaisen sivunlatauksen yhteydessä. Tällöin kaikki muutokset nähdään teemassa ilman viivettä.

Kun teeman kehitys on saatu loppuun, ja sivusto julkaistaan, {MinifyCSS}-tagin mode-attribuutiksi kannattaa vaihtaa production; tämä parantaa teeman suorituskykyä, kun tyylitiedostot ladataan pakattuina ja mahdollisuuksien mukaan välimuistista.

{MinifyCSS(
  files: 'css/master.css | css/base.css |css/forms.css',
  mode: 'production'
)}         

Attribuutit

files:

Määrittää tiedostot, jotka tagilla halutaan ladata.

Arvona annetaan haluttujen tiedstojen sijainnit putkimerkillä erotettuina ja suhteessa teeman juurihakemistoon.

Esim. files:'css/master.css|css/base.css|css/forms.css'

mode:

Määrittää tagille tilan, jonka perusteella tiedostot ladataan joko pakattuina tai pakkaamattomina.

 • 'production': Tuotantotilassa tiedostot ladataan pakattuina välimuistista.
 • 'development': Kehitystilassa tiedostot ladataan uudestaan jokaisen sivunlatauksen yhteydessä, jotta mahdolliset muutokset saadaan nopeasti näkyviin.
after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Esim.:

 • after: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
 • before: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'