{BundleImageUrl}

Tulostaa URL-osoitteen tuotepaketin pääkuvalle tai paketin sisältämien tuotteiden kuville, kun tagia käytetään tuotekuvalistalla.

Kuvaus

Syntaksi

{BundleImageUrl}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: tuotepaketti

Näkyvyys helper-attribuutissa:

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Esim.:

  • after: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • before: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'