{AdminTools}

Tulostaa verkkokaupan julkiselle puolelle ylläpitäjän hallintavalikon, kun kävijä on kirjautuneena ylläpitäjänä sisään.

Kuvaus

{AdminTools}-tagin käyttäminen nopeuttaa monia ylläpitotehtäviä, kun kaupan julkiselta puolelta voi hallintavalikon kautta siirtyä suoraan muokkaamaan sisältöjä.

Syntaksi

{AdminTools}

Näkyvyys

Toimii näkyvyydessä: globaali

Näkyvyys helper-attribuutissa:

Useimmiten ylläpitovalikko lisätään dokumentin alkuun kaikilla sivuilla, lähelle avaavaa body-tagia.

Attribuutit

after/before:

after- ja before-attribuuteilla voit määritellä sisällön, joka tulostetaan ennen ja/tai jälkeen tagin tulostaman sisällön.

Esim.:

  • after: '<p>Tämä merkkaus näytetään ennen tagin omaa sisältöä.</p>'
  • before: '<p>Tämä taas lisätään tagin oman sisällön jälkeen</p>'

after- ja before-attribuuttien sisältöä ei tulosteta, jos tagi itse ei tuota mitään sisältöä.

escape:

Asettaa tulostettavassa sisällössä pakomerkin ennen lainausmerkkejä.

Attribuutin tarkoitus on helpottaa tagin palauttaman sisällön käyttämistä JavaScriptin avulla.

or:

Määrittää vaihtoehtoisen sisällön, joka näytetään mikäli tagi ei itse tuota mitään sisältöä.

Esim. or: 'Sisältöä ei löytynyt.'